Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Laura Truu kaitseb 21. mail 2024 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "The Permeability of Mitochondrial Outer Membrane and Metabolic Plasticity in Colorectal Cancer" ("Mitokondrite välismembraani läbitavus ja metaboolne plastilisus käärsoolevähis"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15). 

See doktoritöö pakub põhjalikku uurimust käärsoolevähi (CRC) ainevahetuse ümberprogrammeerimisest, rõhutades mitokondriaalsete muutuste olulisust vähktõve arengus ja sihipäraste teraapiate potentsiaali. Selle töö uuenduslikkus seisneb CRC mitokondrite funktsiooni süvitsi uurimises, kasutades kliinilisi proove lisaks rakukultuuri mudelitele. Selline lähenemine pakub täpsemat ülevaadet haiguse molekulaarsest ainevahetusest, aidates paremini mõista käärsoolevähi teket ja arengut.
Doktoritöö rõhutab käärsoolevähi energiametabolismi ümberprogrammeerimise keerukust ja olulisust, eriti ATP sünteesi regulatsiooni osas. Tulemused pakuvad väärtuslikke teadmisi CRC ainevahetuslikust heterogeensusest ja rõhutavad mitokondrite tiheduse ja metaboolse plastilisuse tähtsust kasvaja arengu mõistmisel. Uurimus annab olulise panuse onkoloogia ja molekulaarbioloogia valdkonda, selgitades ainevahetuslikke muutusi mitokondrites ja nende mõju vähi arengule ja progresseerumisele, sillutades teed edasistele uuringutele, et uurida mitokondriaalse ainevahetuse potentsiaali suunatud vähiravis ja diagnostikas.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendaja: juhtivteadur Tuuli Käämbre (KBFI)

Oponendid:

  • Mari Nygård, Ph.D (Norra Vähiregistri arendusosakonna juht, Norra)
  • professor Ago Rinken (Tartu Ülikool, Eesti)

Laeb infot...