Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Lauri Vihman kaitseb 26. vebruaril 2024 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Data-Driven Fault-Resilient Cross-Layer Sensor Network Architecture" ("Andmepõhine tõrkekindel kihtideülene sensorvõrgu arhitektuur"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507 AB (Akadeemia tee 15) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Jaan Raik ning xtäisprofessor tenuuris Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Fausto Ferreira (Zagrebi Ülikool, Horvaatia)
  • professor Marco Ottavi (Rooma Tor Vergata Ülikool, Itaalia/ Twente Ülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Meeting ID: 314 627 097 363 
Passcode: zw8LUX 

Laeb infot...