Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Laurits Tani kaitseb 7. juunil 2024 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Measurement of Higgs Boson Properties in Leptonic Final States using ML-methods" ("Higgsi bosoni omaduste mõõtmine leptoneid sisaldavates kanalites kasutades masinõppe meetodeid"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-303 (Ehitajate tee 5). 

2012. aastal avastatud Higgsi boson oli viimane eksperimentaalselt tõestatud Standardmudeli (SM) poolt ennustatud elementaarosake. Kuigi sellest avastusest on möödas üle kümne aasta, on endiselt osa Higgsi bosoni parameetreid mõõtmata. Nende parameetrite hulka kuuluvad näiteks Higgsi eneseinteraktsiooni seoseparameeter λ ning Yukawa seoseparameeter, mis määratleb Higgsi bosoni interaktsiooni tugevuse top-kvargiga yt.
Antud doktoritöö uurib Higgsi bosoni paaride (HH) teket, mille otsemõõtmiste abil saab piiritleda Higgsi eneseinteraktsiooni seoseparameetrit vastava tekkeprotsessi ristlõikest.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: vanemteadur Mario Kadastik ja vanemteadur Christian Veelken (KBFI)

Oponendid:

  • professor Arnaud Ferrari (Uppsala Ülikool, Rootsi)
  • professor Veronika Zadin (Tartu Ülikool, Eesti)

Laeb infot...