Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Le Liu kaitseb 14. oktoobril 2021 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Ti-B Based Composites by Spark Plasma Sintering and Selective Laser Melting" ("Sädepaagutus- ja selektiivse lasersulatus-tehnoloogia abil valmistatud Ti-B baasil komposiitmaterjalid"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Titaani ja boori baasil materjale on palju uuritud kuna titaan-boor keraamikal on väljapaistvad omadused: kõrge erielastsusmoodul, suurepäane kõvadus, hea elektrijuhtivus ning kulumiskindlus ja keemiline stabiilsus. Viimasel ajal on palju uuritud Ti-B keraamika kasutamist rakendustes, kus materjalil peab olema kõrge temperatuuri taluvus ja kulumiskindlus. Sealjuures on vähe teadmisi, kuidas sünteesida vajalike omadustega lähtepulbreid. 
Ti-B materjalide omadused ja rakendus sõltuvad otsustest, mis tehakse erinevate tootmisprotsesside juures. Käesolev doktoritöö keskendub lähtepulbrite ja konsolideerimisprotsesside arendusele, mis võimaldaks Ti-B keraamikast keerulise geomeetriaga tooteid valmistada. Fookus on sellel, kuidas materjali valmistusmeetodid mõjutavad Ti-B keraamika baasil komposiitide morfoloogiat ning mehaanilisi, triboloogilisi ja mikrostruktuuri omadusi. 

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Irina Hussainova ja teadur Sofiya Aydinyan (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Olga Kurapova (Peterburi Riiklik Ülikool, Venemaa)
  • Dr. Manel RodrÍguez Ripoll (Austria Triboloogia Kompetentsikeskus (AC2T) GmbH, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...