Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Leno Saarniit kaitseb 15. mail 2024 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "International Integrity Management Frameworks: Does One Size Fit All?" ("Rahvusvahelised eetika juhtimise raamistikud: kas sama lahendus sobib kõigile?"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-308 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Eetika juhtimise raamistikud defineerivad eetika juhtimist kui organisatsiooni tegevusi, mis on suunatud eetilise käitumise edendamiseks ja jõustamiseks ning korruptsiooni ja teiste eetikarikkumiste ennetamiseks (OECD, 2009).
Antud doktoritöö peamiseks eesmärgiks analüüsida, kuidas kontekst mõjutab eetika juhtimise süsteemides välja toodud poliitikavahendite valikut ja 
rakendamist. Töö keskendub kontekstile, mida esindavad kaks gruppi väheuuritud riike: postkommunistlikud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ning väikeriigid. Nende riikide spetsiifiline kombinatsioon poliitilise ja haldussüsteemi, kultuuri ning majandusega seonduvatest teguritest ei mõjuta pelgalt riikides esinevaid korruptsiooniriske, vaid ka seda, kuidas korruptsiooni ennetada ja eetilist käitumist edendada. Akadeemiline teadmine selles 
vallas on veel lünklik. Doktoritöös analüüsitakse, kuidas eetika juhtimise raamistikud käsitlevad konteksti, kuidas postkommunistlik ja väikeriikide kontekst mõjutab eetika juhtimise instrumentide valikut ja rakendamist ning kuidas peaksid raamistikud ja neist lähtuv poliitikate hindamine erinevaid kontekste arvesse võtma. 

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: kaasprofessor Külli Sarapuu ning vanemlektor Aive Pevkur (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Katarína Staroňová (Comeniuse Ülikool, Slovakkia)
  • emeriitprofessor Ari Salminen (Vaasa Ülikool, Soome)

Laeb infot...