Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Liina Onga kaitseb 17. juunil 2022 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Oxidation of Aqueous Organic Molecules in Gas-Phase Pulsed Corona Discharge: Impact of Operation Parameters" ("Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-401 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Tööstuse arengu ning linnastumise tagajärjel leidub vesikeskkonnas üha sagedamini raskesti lagundatavaid saasteaineid nagu hügieenitooteid, ravimeid ning teisi ohtlikke ühendeid, mis kujutavad ohtu nii inimtervisele kui ka loomadele ja keskkonnale. Tekstiilitööstuse reoveed sisaldavad palju erinevaid saasteaineid nagu tekstiilvärvid, fiksaatorid ning muud lisaained. Tekstiilvärvid on tihti toksilised, mutageensed ja kantserogeensed, põhjustades probleeme vee-elustikule ning takistades fotosünteesi. Ravimid satuvad keskkonda peamiselt inimorganismist eritudes, kasutamata ravimite vale käitlemise tõttu ning tööstusest.
Doktoritöö eesmärkideks oli uurida töötingimuste nagu imupulsisagedus, temperatuur ja elektrijuhtivus mõju tekstiilvärvide eemaldamisele veest. Samuti oli eesmärgiks kinnitada pinnapealse reaktsiooni toimumist tekstiilvärvide näitel ning uurida elektrolüüsi tekke võimalikkust KIEL reaktoris. Töö hõlmas ka pindaktiivse aine varieeruva mõju selgitamist erinevate tekstiilvärvide ning ravimite näitel. 
Doktoritöö tulemused aitavad kaasa plasmatehnoloogia edasisele arengule ning suuremas mahus KIEL rakendamisele veepuhastuses. KIEL pakub energiaefektiivset asendust või alternatiivi olemasolevatele traditsioonilistele veepuhastusmeetoditele. 

Juhendaja täisprofessor tenuuris Sergei Preis (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Miray Bekbolet (Bogazici Ülikool, Türgi)
  • professor Dr.-Ing. Sven-Uwe Geissen (Berliini Tehnikaülikool, Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...