Tallinna Tehnikaülikool

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Luiza Schuch de Azambuja kaitseb 5. juunil 2024 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Exploring the Journey towards Smarter Sustainable Cities: Capacity Development for Evolving Governance Practices" ("Teel targemate jätkusuutlike linnade poole: arenevate valitsemisstruktuuride suutlikkuse kasvatamine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-426 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

See doktoritöö käsitleb targemate jätkusuutlike linnade arendamist, mis hõlmab uuenduslike lähenemisviiside rakendamist linnaprobleemidele, edendades samal ajal 
jätkusuutlikkust. Tingimustes, kus linnastumine ülemaailmselt üha kasvab ning seisame silmitsi keerukate väljakutsega, mis vajavad kiireid lahendusi, tuleb iseäranis esile 
targemate jätkusuutlike linnakeskkondade olulisus. Vaatamata võimalikele kasudele on targemate jätkusuutlike linnade arendamiseks vaja paindlikke valitsemismeetmeid, et 
tõhusalt ära kasutada tehnoloogilisi edusamme ja koostööstrateegiaid. Paraku on väljakutseks vajalike võimekuste puudumine kohalikes omavalitsustes. Seetõttu on vajalik uurida mehhanisme, mis võiksid tugevdada valitsemissuutlikkust targemate jätkusuutlike linnade arendamisel. Sellest tulenevalt on lõputöö eesmärk uurida valitsemisvahendeid ja -strateegiaid, mis võiksid seda eesmärki toetada.
Kokkuvõttes annab see doktoritöö põhjaliku ülevaate targemate jätkusuutlike linnade arengut mõjutavatest teguritest ja nende tegurite keerukast koosmõjust. Töös vaadeldakse arenevaid juhtimistavasid ja suutlikkuse arendamisest. Soovitades mehhanisme väljakutsete lahendamiseks ja pakkudes välja rakendatavaid suuniseid, aitab see doktoritöö kaasa käimasolevale dialoogile targemate jätkusuutlikumate linnade arendamiseks nii teaduses kui ka praktikas.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: nooremprofessor Ralf-Martin Soe (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Robert Krimmer (Dr. Krimmer Consulting OÜ)

Oponendid:

  • professor Maria Alexandra Cunha (São Paulo Ärikool, Brasiilia)
  • professor J. Ramon Gil-Garcia (New Yorgi osariigi ülikool, USA)

Laeb infot...