Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Mahboob Alam kaitseb 19. oktoobril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Fabrication of Novel Metal, Nitrogen Co-doped Carbon Materials based on a Unique Organic Ligand" ("Uue orgaanilise ligandi kasutuselevõtt metalli ja lämmastikuga rikastatud süsinikmaterjalide sünteesimiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Efektiivsetel elektrokeemilistel reaktsioonidel on suur roll uute rohetehnoloogia protsesside arendamisel. Sealjuures on reaktsiooni keskmeks heterogeensed süsinikmaterjalid, mida nimetatakse elektrokatalüsaatoriteks. Üle maailma panustatakse hetkel nende uurimisse selleks, et tuvastada ja optimeerida metalli ja lämmastikuga rikastatud süsinikmaterjale (MNC materjale), kasutades erinevaid metalle, heteroaatomeid ja süsinikukandjaid. Ideaalis oleks odavamate ja keskkonnasõbralike siirdemetallide (nt raud, koobalt, nikkel) kasutuselevõtt kuluefektiivseks lahenduseks kasutatavatele plaatinarühma metallidele.
MNC materjalide arendamisel ja tootmisel kasutatakse laialdaselt lähteainetena metall–orgaanilisi võrestikke (MOFe), kuid paljudel juhtudel on neid vaja rikastada teiste komponentidega. Selle töö raames arendasime uut tüüpi orgaanilist ligandi, mis võimaldab rikastada MOFe juba varastel fabritseerimisstaadiumitel.

Juhendajad: vanemteadur Pavel Starkov (Tallinna Tehnikaülikool) ning kaasprofessor Nadežda Kongi (Tartu Ülikool)

Oponendid:

  • teadur Roman Mysyk (Baskimaa teadusuuringute ja tehnoloogia liit, Hispaania)
  • teadur Sander Ratso (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...