Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Majid Mostafavi kaitseb 11. aprillil 2024 alusega kell 12:00 oma doktoritööd "Along-Track Satellite Altimetry to Identify Coastal Sea Level Dynamics Using a Synergized Geodetic-Oceanographic Approach" ("Satelliitaltimeetria pikiorbiitse andmestikuga rannikumere veetaseme dünaamika tuvastamine kasutades sünergilist geodeetilis-okeanograafilist meetodit"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Satelliitaltimeetriat (SA) kasutatakse merepinna taseme määramisel. Siiski on sellel tehnikal mõned kitsaskohad, eriti rannikualadel, aga ka avamerealadel sobivate valideerimismeetodite rakendamisel. Seetõttu on käesolevas teadustöös tuletatud meetod meretaseme dünaamilise topograafia (DT) määramiseks, kasutades SA- andmeid koos kõrge ruumilise lahutusega meregeoidi mudeli, hüdrodünaamiliste mudelite ja veemõõdujaamade tulemustega. Eeldatakse, et väljatöötatud meetod võimaldab adekvaatselt tuvastada satelliitaltimeetria täpsust ja võimalusi nii ranniku- kui ka avamerealadel.
Käesoleva töö esimese eesmärgina uuritakse, et kas erinevad SA andmetooted ja nende erinevad reträkkerid parendavad rannikualade meretaseme määramise tulemusi. Teiseks eesmärgiks oli sünergilise meetodi väljatöötamine, millega tuvastati probleemsed geograafilised piirkonnad ja andmeallikad, kasutades ulatuslikumaid Läänemere meretaseme andmestikke. Kolmandaks analüüsiti pikaajalisi (1995-2022) ja dekaadilisi (2000–2009 ja 2010–2019) meretaseme muutuste trende Läänemerel, kasutades 13 veemõõdujaama ja mitmeinstrumendiliste SA satelliitide pikiorbiitseid andmeid.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Artu Ellmann ning nooremprofessor Nicole Camille Delpeche-Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Maaria Nordman (Aalto Ülikool, Soome)
  • kaasprofessor Janis Kaminskis (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • kaasprofessor Aive Liibusk (Eesti Maaülikool, Eesti)

Laeb infot...