Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Malik Imran kaitseb 29. augustil 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Hardware Realization of Lattice-based Post-Quantum Cryptography" ("Võrel põhinev post-kvant-krüptograafia riistvaraline realisatsioon"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507AB (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Praegu kasutusel olevad avalikuvõtmega krüptograafiaskeemid on kvantarvutite rünnakute suhtes haavatavad. See suurendab vajadust  kvantkrüptograafiajärgsete skeemide ja algoritmide (PQC) järele. Ameerika standardimisorganisatsioon National Institute of Standards and Technology (NIST) hindab PQC-algoritmide turvalisust koos sidusrühmade panusega, et kuulutada välja tulevased standardid. PQC-kandidaatide turvalisuse tugevus sõltub matemaatilistest probleemidest, nagu võre, kood, hash, muutujate arv ja isogeneesia. Võre-põhised PQC-skeemid on eriti huvipakkuvad nende suurema turvalisuse tõttu. Nende tõhususe hindamine hõlmab PQC-skeemide rakendamist riistvaraplatvormidel, nagu programmeeritav ventiilmaatriks (FPGA) ja rakendusspetsiifilised integraallülitused (ASIC). Praeguses tehnoloogias puuduvad aga PQC-algoritmide riistvaralised rakendused konkreetsete kiirete krüptograafiliste rakenduste jaoks. Käesolevas väitekirjas keskendutakse ühe võre-põhise PQC-algoritmi (SABER) realiseerimisele, mis on juhtumiuuringuks, et uurida projekteerimisruumi kiirete krüptograafiliste rakenduste puhul ASIC-platvormil. 
Käesolevas töös SABERi algoritmi jõudluse parandamiseks kasutatud optimeerimistehnikaid saab kasutada ka teiste PQC-algoritmide jõudluse parandamiseks.

Juhendaja kaasprofessor tenuuris Samuel Nascimento Pagliarini (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Georg Sigl (Müncheni Tehnikaülikool, Saksamaa)
  • professor Francesco Regazzoni (Amsterdami Ülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 841 8933 0316

Laeb infot...