Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Marika Kulmar kaitseb 26. jaanuaril 2024 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Radio Access Network Subslicing in Closed Control Loop for Improved Slice Performance Management" ("Raadiojuurdepääsu võrguviilu alamviilutamine suletud juhtimisahelas"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumist U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Võrgu viilutamine (network slicing) üks 5G mobiilsidevõrgu seadistamise võimalusi, et kasutada võrguressursse efektiivsemalt ja täita paremini teenuste nõudeid võrgule. See võimaldab ehitada mitu loogilist võrku (viilu) olemasoleva taristu peale. Töös uuriti 5G raadio juurdepääsuvõrgu viilu jõudlust. Simulatsioonide abil leiti, et võrguviilu ülekoormuse lähedases olukorras viilu jõudlus sõltub viilule eraldatud sagedusriba laiusest. Kasutades seda sõltuvust pakuti välja alamviilutamise algoritmid. Piiratud sagedusribaga võrguviilu jõudlus paraneks, kui see alamviilutada sobiva suurusega osadeks (kasutajad grupeerida ja sagedusriba tükeldada). Leiti, et halvema signaalikvaliteediga kasutajad saavutavad väiksemates alamviiludes parema viilu jõudluse. Töös pakuti välja 5G raadio juurdepääsuvõrgu viilu automaatne alamviilutamine, et parandada viilu jõudlust piiratud sagedusribal. 

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Muhammad Mahtab Alam ja vanemlektor Ivo Müürsepp (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Sven Pärand (Telia Eesti)

Oponendid:

  • professor Olivier Berder (Rennes´ Ülikool, Prantsusmaa)
  • professor Luca Reggiani (Milano Polütehniline Ülikool, Itaalia)

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Meeting ID: 391 985 061 236 
Passcode: EXgP4B

Laeb infot...