Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudis kaitseb eksternina Marika Pikta 20. septembril 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Implementation of Innovative Techniques in the Diagnostic Work-up of von Willebrand Disease"
("Innovaatiliste meetodite juurutamine von Willebrandi tõve diagnostikas"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-213 (Akadeemia tee 3).

Von Willebrandi tõbi (VWD) on kõige sagedasem autosomaalne kaasasündinud veritsushäire. Selle põhjuseks on kas kvantitatiivne või kvalitatiivne von Willebrandi faktori puudulikkus. Omandatud von Willebrandi sündroom (AVWS) on aladiagnoositud ja harvaesinev (esinemissagedus ei ole teada) veritsushäire, mis on seotud mitmete allasetsevate haigustega. Kättesaadavad ja täpsed VWD ja AVWS diagnoosimise meetodid on vajalikud antud haiguste korrektseks käsitluseks, raviks ja haiguskulu prognoosimiseks. Samas on spetsiifilised diagnostilised meetodid sageli kättesaadavad ainult vähestes spetsialiseerunud keskustes, samuti võivad need olla aeganõudvad ja kallid. Eestis ei olnud enne 2016. aastat võimalik kinnitada VWD ja AWVS diagnoosi, sest puudusid vajalikud laboratoorsed meetodid. 
Väitekirja eesmärgiks on prekliiniliselt ja kliiniliselt hinnata VWD ja AVWS diagnostikaks kasutatavaid uusi laboratoorseid meetodeid VWF aktiivsuse ja VWF multimeeride (MM) määramiseks.
Uuringu tulemusena loodud uued metoodikad on täpsed ja usaldusväärsed, mistõttu saab neid kasutada VWD ja AVWS diagnostilises algoritmis. 

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Margus Viigimaa (Tallinna Tehnikaülikool) ning PhD Tímea Szántó (Helsingi Ülikooli Keskhaigla)

Oponendid:

  • kaasprofessor Dovile Karciauskaite (Vilniuse Ülikool, Leedu)
  •  professor Kalle Kisand  (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...