Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Mariliis Jaago kaitseb 24. novembril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Exploration of Host-Agent-Environment Interactions Using Tools of Metagenomic Sequencing and Next Generation Phage Display" ("Metagenoomi sekveneerimise ja järgmise põlvkonna faagidisplei kasutamine inimese eksposoomi kirjeldamisel"). Doktoritöö on valminud koostöös Protobios OÜ-ga. Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15). 

Inimene puutub oma eluea jooksul kokku paljude väliste keskkonna- ja sisemiste bioloogiliste mõjuritega, sealhulgas õhusaaste, toit, elustiilivalikud, kemikaalid, stress ja sotsiaalmajanduslikud mõjurid. Eluea jooksul kokku puututud mõjurite ehk eksposoomi koos uurimine võimaldab saada terviklikum ülevaade sellest, kuidas inimest ümbritsev elus ja eluta keskkond mõjutab haiguste avaldumist ja väljakujunemist ning ravile allumist. Erinevate mõjurite ja inimese omavaheliste interaktsioonide kirjeldamine võimaldab paremini välja selgitada haiguste tekkepõhjuseid, tuvastada uusi riskifaktoreid, parendada ühiskondlikku tervisepoliitikat, ja kiirendada personaalmeditsiini arengut. Arengud arvutustehnoloogias on võimaldanud analüüsida järjest suuremaid andmehulkasid. Eksposoomi uurimise raames kogutakse korraga mitmeid keemilisi ja bioloogilisi proove ning taustandmeid, mida seejärel analüüsitakse erinevate oomika meetodite (genoomika, transkriptoomika, proteoomika ja metaboloomika), bioinformaatiliste tööriistade (sealhulgas masinõpet) ning süsteemibioloogia analüüsimeetodite abil.
Käesolevate uuringute käigus kasutati metagenoomi sekveneerimist ja järgmise põlvkonna faagidisplei meetodil põhinevat mimotoobi variatsiooni analüüsi (MVA), et kirjeldada eksposoomi seoses inimese tervise ja haigusega.
Bioloogiliste ja keskkondlike mõjurite koosmõju uurimiseks tervisele on vaja veel lahendada mitmeid tehnilisi ja andmeanalüüsiga seotud katsumusi, kuid hoolimata piirangutest võimaldab eksposoomi uurimine saavutada terviklikuma arusaamise inimese tervisest ja haigusest.

Juhendajad: juhtivteadur / dotsent Kaia Palm (Protobios OÜ / Tallinna Tehnikaülikool) ning täisprofessor tenuuris Tõnis Timmusk (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr Leopold Parts (Wellcome Sanger Institute, Suurbritannia)
  • professor Reet Mändar (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...