Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Marina Teras kaitseb 19. juunil 2020 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Melanoma Markers and New Treatment Perspectives" ("Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid"). Kaitsmine toimub loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15) ning on jälgitav veebikeskonna Zoom vahendusel: https://zoom.us/j/98258983794

Käesoleva doktoritöö esimene eesmärk oli melanoomi tuvastamine veremarkerite MAGE4 ja 10 vastaste antikehade abil – see võimalus on väga tähtis  olukorras, kus melanoom ei ole silmaga nähtav. Kasutades ELISA meetodit ja rekombinantseid MAGE4 ja 10 valke näitasime, et tugev MAGE4 ja 10  vastane antikehaline vastus on ühtlasi nii hea prognostiline näitaja kui ka üks varajane marker, mis aitab melanoomi diagnoosida.
Kuna melanoomi rakkudel on erakordselt erinev morfoloogia ja erinevates keha regioonides on nad mõjutatud väga erinevatest kasvufaktoritest, geeni ekspressioonist ja kasvukeskkonda mõjutavatest teguritest, siis neid kõiki komponente on võimalik teoreetiliselt ja juba osaliselt ka praktikas kaasata melanoomi ravi- ja diagnostika strateegia arengusse.
Käesoleva doktoritöö teine ja kolmas eesmärk puudutavad mõlemad melanoomi ravi. Meie eesmärk oli uurida viraalse apoptiini onkosupressiivset  mehhanismi ja selle edukust hiirmudelis. Viiruse apoptiin pidurdas oluliselt kasvajarakkude kasvu, avaldamata mõju natiivsetele rakkudele, omades  seega vähiteraapilist potentsiaali. Kolmanda artikli eesmärk oli katsetada ja analüüsida uusi ravivõimalusi, mida Euroopas on harva kasutatud, kuid mis on ennast nii Austraalias kui ka Ameerikas tõestanud. 

Juhendajad dotsent Sirje Rüütel Boudinot (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Anu Planken (SA Põhja-Eesti Reginaalhaigla)

Oponendid:

  • kaasprofessor Jüri Reimand (Ontario Institute of Cancer Research, Kanada)
  • Dr. Vahur Valvere (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. 

Laeb infot...