Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Mario Román García kaitseb 16. novembril 2023. a. algusega kell 16:00 oma doktoritööd „Monoidal Context Theory“ („Monoidiliste kontekstide teooria“). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-638 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Protsesside matemaatiline kirjeldamine on suhteliselt uus matemaatika haru: kasutame diagramme elektrivõrkude, vooskeemide või algoritmide kujutamiseks, kuid nende diagrammide matemaatiline formalism pakuti välja alles 1960. aastatel koos kategooriateooriaga.

Keerulises elektrivõrgus või keerulises intelligentses süsteemis ei pruugi me aga teada, kuidas mõned komponendid töötavad – osa komponente on vaid "mustad kastid". Käesolevas lõputöös uuritakse, kuidas saab mustade kastidega diagramme matemaatiliselt kirjeldada.

Selle lõputöö tulemusena saame välja töötada graafilise programmeerimiskeele (kus programmid on diagrammid!) ja realiseerida keele mitme taustaprogrammiga (nt tõenäosuslik versioon või samaaegne versioon).

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendaja: prof Pawel Maria Sobocinski.

Oponendid: 

  • Guy McCusker, Professor of Computer Science, University of Bath, Suurbritannia;
  • Paul Andre Mellies, CNRS Researcher, Université Paris Denis Diderot, Prantsusmaa.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 921 9753 0263
Passcode: 457721

Laeb infot...