Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Maris Eelsalu kaitseb 5. oktoobril 2020 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Quantification of the Reaction of Estonian Beaches to Changing Wave Loads" ("Eesti rannikute reaktsioon muutuvatele lainekoormustele"). Kaitsmine toimub Küberneetika instituudi maja ruumis CYB-B101 (Akadeemia tee 21). Kaitsmine on jälgitav ka veebikeskkonna Zoom vahendusel: https://zoom.us/j/99684686342

Doktoritöös analüüsitakse Läänemere idaranniku liiva- ja kruusarandade arengut kujundavate kesksete tegurite (lainetus ja veetase) omadusi ning võimalusi mõõta või muul moel kvantifitseerida randade reaktsiooni.

Juhendajad: professor Tarmo Soomere ja professor Artu Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professosr Dr. Gerd Masselink (Plymouth´i Ülikool, Suurbritannia)
  • Dr. Luigi Cavaleri (Mereteaduste Instituut (ISMAR-CNR), Itaalia)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...