Tallinna Tehnikaülikool

Mehhaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Martin Jürise kaitseb 9. oktoobril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Hyperspectral Signatures of Military Objects in Battlefield, Radiation Field and Information Field Integrated Model" ("Kaitseotstarbeliste objektide hüperspektraalsignatuurid lahinguvälja, kiirgusvälja ja infovälja integreeritud mudelis"). Kaitsmine on kinnine. 

Käesolev doktoritöö on pühendatud hüperspektraalse vaatlus- ja pilditehnoloogia võimaluste rakendamisele looduskeskkonnas nii sõjaliste objektide
peitmiseks/varjamiseks kui ka avastamiseks, tuvastamiseks ja identifitseerimiseks. 

Juhendajad vanemteadur Raivo Sell ja vanemteadur Andres Udal (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Agris Ņikitenko (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • Dr. Ahti Ainomäe (Komsigin OÜ, Eesti)

Doktoritöö lühikokkuvõte on kättesaadav tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...