Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Mauno Pihelgas kaitseb 11. augustil 2021 algusega kell 10:30 oma doktoritööd "Automating Defences against Cyber Operations in Computer Networks" ("Arvutivõrkude kaitse automatiseerimine küberoperatsioonide vastu"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Käesolev doktoritöö uurib võimalusi arvutivõrkude küberkaitse automatiseerimiseks küberoperatsioonide vastu. Töö peamine eesmärk on luua eeldused ning tõsta üldist valmisolekut autonoomsete küberkaitse süsteemide arendamiseks ja juurutamiseks lähitulevikus.
Töö teine eesmärk on teoreetilise teadustöö ning praktikas rakendatavate juhiste tihedam sidumine. Akadeemilistes publikatsioonides jagatud soovituste rakendamine on tihti liiga keeruline—taoliste soovituste ebapraktilisust on kritiseeritud mitmes doktoritöös viidatud allikas. Selle probleemi leevendamiseks pakub käesolev doktoritöö ja sellega kaasnevad publikatsioonid arvukalt praktilisi soovitusi ning näiteid tehniliste lahenduste
juurutamiseks.

Juhendajad: Risto Vaarandi ja professor Olaf Manuel Maennel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Anja Feldmann (Max Plancki Informaatika Instituut, Saksamaa)
  • professor Dr. Jan Vykopal (Masaryki Ülikool, Tšehhi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...