Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudi doktorant Melita Sogomonjan kaitseb 17. juulil 2024. a algusega kell 15.00 oma doktoritööd: "Understanding Failure in Digital Health Implementation – A Case Study of Implementing Computerised Cognitive Behaviour Therapy (cCBT) in Estonia" ("Mõtestades e-Tervise rakendamise ebaõnnestumist - arvutipõhise kognitiivse käitumisteraapia (KKT) rakendamise juhtumiuuring Eestis"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppehoone ruumis SOC-213 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Arvutipõhine kognitiivne käitumisteraapia (KKT) on kulutõhus ja tõenduspõhine meetod levinud vaimse tervise häirete ravimiseks, eelkõige depressiooni ja ärevuse puhul. Eestis tutvustati arvutipõhist KKT-d eesmärgiga suurendada teadlikkust vaimse tervise eneseabivahenditest, leevendada mõõdukat depressiooni ja ärevust ning vähendada esmatasandi arstide koormust. Kuigi Eesti sobis hästi arvutipõhise KKT rakendamiseks tänu arenenud e-tervise süsteemile, ebaõnnestus projekt mitmete väljakutsete tõttu.
Käesolev doktoritöö käsitleb digitaalsete vaimse tervise rakenduste potentsiaali ning analüüsib arvutipõhise KKT rakendamise ebaõnnestumise põhjuseid Eestis. Eelkõige on analüüsitud  arvutipõhise KKT rakendamise protsessi Eestis. Seejärel on uuritud peamised põhjused, mis aitasid kaasa arvutipõhise KKT rakendamise ebaõnnestumisele Eestis. Kokkuvõttes, annab käesolev doktoritöö soovitusi, kuidas vältida sarnaste projektide ebaõnnestumist tulevikus ja kuidas optimeerida vaimse tervise innovatsiooni elluviimist, integreerides digitaalseid vaimse tervise teenuseid tervishoiu IT-süsteemidega.

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Tanel Kerikmäe ja kaasprofessor tenuuris Peeter Ross (TalTech) ning professor Robert Krimmer.

Oponendid:

  • professor Gabriele Kotsis (Linzi Ülikool, Austria)
  • professor Katharina Viktoria Stein (Leideni Ülikool, Holland)

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Laeb infot...