Tallinna Tehnikaülikool

Meresüsteemide instituudi doktorant Mihhail Zujev kaitseb 9. juulil 2021 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Development of Data Assimilation for Numerical Forecasts in Estonian Marine Areas" ("Eesti merealade prognoosisüsteemi arendamine vaatlusandmete assimileerimise abil"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli IT-maja ruumis ICT-327 (Akadeemia tee 15A).

Käesolev doktoritöö kirjeldab uuringuid, mis viidi läbi eesmärgiga pakkuda täpsemat lahendust Eesti merealade operatiivsele prognoosisüsteemile. Arendamine hõlmas satelliitandmete ja kruiisilaevade vaatlusandmete assimileerimist. Peamine eesmärk oli leida arvutialgoritm, mis korrigeeriks prognoosi ning vähendaks vigu, mis on iga mudeli puhul paratamatud, võrreldes mudeli tulemustega ilma assimileerimiseta.
Töö uudsuseks on uue meetodi arendamine, mis lubab taastada vaatluste väärtusi üle kogu mudelivõrgu väheste vaatluste korral, mis ei tarvitse olla samas alambasseinis.
Uus meetod sobib kasutamiseks assimileerimisel piirkondades, mis asuvad homogeense mõjuvälja alal, ja mille merevee parameetreid iseloomustab kõrge kovariatsioon suurtel kaugustel. 

Juhendajad: professor Jüri Elken ja vanemteadur Priidik Lagemaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • teadur Laura Tuomi (Soome Meteoroloogiainstituut)
  • teadur Uldis Bethers (Läti Ülikool)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...