Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Minakshi Kaushik kaitseb 15. veebruaril 2024. a. algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Üldistatud assotsiatsioonireeglite kaevandamine – dimensiooniline juhendamata õpe" ("Generalized Association Rule Mining – Dimensional Unsupervised Learning"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Doktoritöö "Üldistatud assotsiatsioonireeglite kaevandamine – dimensiooniline juhendamata õpe" pakub välja uudse juhendamata õppe meetodi üldistatud assotsiatsioonireeglite kaevandamiseks. Lõputöö keskendub uudsete meetmete väljatöötamisele numbriliste atribuutide diskretiseerimiseks järjestust säilitava partitsioonimeetodi abil.

Lõputöö uurib numbrilise seose reeglite kaevandamise ja järjekorda säilitavate partitsioonimeetodite integreerimist, et tuvastada numbriliste atribuutide partitsioonid, mis tõstavad esile sõltumatu numbrilise atribuudi olulist mõju sõltuvale atribuudile.

See uuring käsitleb nelja olulist panust ARM-i, QARM-i või NARM-i valdkondadesse. Need panused on kolme peamise uurimisküsimuse ja seitsme alauurimisküsimuse tulemused, millele doktoritöös keskendutakse. Doktoritöö järgib disainiteaduse uurimismetoodikat, et luua uuenduslikke artefakte ja meetodeid, pakkudes uusi teadmisi ning laiendades arusaamist uurimisvaldkonnast.

Esimeseks panuseks on NARM-i valdkonna olemasolevate teadusartiklite süvaanalüüs, pakkudes tervikliku ülevaate olemasolevast kirjandusest. Teine panus näitab inimtaju olulisust ja tähtsust numbriliste atribuutide jagamisel. Kolmas panus on kahe uudse meetme kasutuselevõtt, mis on mõeldud numbriliste atribuutide jaotamiseks. Neljas panus on kasutusele võetud meetmete analüütiline hindamine erinevalt kogutud inimtaju tulemustest. Töö autor on veendunud, et see uurimistöö mõjutab otsustustoetussüsteeme, andmeanalüütikat ja masinõppe maastikku laiemalt.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendaja: prof. Dirk Draheim, TalTech.

Oponendid:

  • Prof. Gillian Dobbie, University of Auckland, Uus-Meremaa;
  • Prof. Dr. A Min Tjoa, Vienna University of Technology, Austria.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 930 8658 9932
Passcode: 855917

Enne kaitsmist, algusega kell 10:00, peab prof Gillian Dobbie ettekande teemal "Navigating the Social and Ethical Responsibilities of Computing" ja kell 11:00 peab prof dr A Min Tjoa ettekande teemal "Digital humanism as an enabler to address the urgent need for a holistic socio-technical approach to the latest developments in computer science and artificial intelligence". Ettekanded toimuvad ruumis ICT-A1, Olete oodatud kuulama!

Laeb infot...