Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Mirko Mustonen kaitseb 24. augustil algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Natural and Anthropogenic Underwater Ambient Sound in the Baltic Sea" („Läänemere looduslik ja inimtekkeline veealune ümbrusheli“) Kaitsmine toimub aud U06-401 ja Zoom´is (https://zoom.us/j/96883972998?pwd=UHdSMWp1QlFPUEh5SGZiNkxkSnFCdz09 ).

Heli levib ookeanides ja meredes kaugemale ja kiiremini kui õhus. Sellest tingituna on mereelustik kohanenud kasutama helisid kommunikatsiooniks, saaklooma leidmiseks ja röövlooma saagiks langemise vältimiseks. Veealuste helimaastikud on järjest enam küllastunud inimtekkelistest helidest ning see võib olla sealsele elustikule kahjulik. Doktoritöös tegeletakse antud probleemi lahendamisega, aidates mõõta looduslikke ja inimtekkelisi allveehelisid, nende vahekordi ja ulatust.

Inside the seas and oceans sound travels farther and faster than in air making the marine organisms more adapted to using sounds for communication, prey locating, and predator avoidance. Underwater soundscapes are becoming increasingly dominated by man-made sounds which can be harmful for the marine biota. The doctoral thesis deals with tackling this problem by aiding the measurement of the natural and anthropogenic underwater sounds, their proportions and extent.

Juhendaja professor Aleksander Klauson (Tallinna Tehnikaülikool).

Oponendid:

  • professor Zygmunt Klusek, Poola TA Okeanoloogia Instituut, Sopot;
  • professor Ari Poikonen, Soome Mereakadeemia.

Laeb infot...