Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Mohsen Malayjerdi kaitseb 9. oktoobril 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Scenario-based Validation of Safety and Performance of an Autonomous Vehicle by a Software in Loop Simulation Method" ("Autonoomse sõiduki ohutuse ja jõudluse stsenaariumipõhine valideerimine tsüklisimulatsiooni meetodi abil"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Autonoomse sõiduki (AV) tehnoloogia nõuab tugevaid ja usaldusväärseid valideerimismeetodeid, et tagada nende ohutus ja optimeerida nende jõudlust. See lõputöö põhineb viiel uurimistööl, mis keskenduvad AV stsenaariumipõhisele valideerimisele tarkvara-in-loopi (SiL) simulatsioonimeetodi rakendamise kaudu. SiL-lähenemine võimaldab ulatuslikku testimist virtuaalses keskkonnas, kopeerida reaalmaailma stsenaariume ja hinnata
AV-vastuseid. Kavandatav metoodika on rakendatud praegu TalTechi ülikoolilinnakus töötaval autonoomsel süstikul.
Doktoritöö esitab põhjaliku tööriistakomplekti AV-de stsenaariumipõhiseks hindamiseks, kasutades madala ja kõrge täpsusega SiL-i simulatsioonimeetodit. Ulatuslike simulatsioonidega saadud tulemused näitavad pakutud metoodika tõhusust haavatavuste tuvastamisel, otsustusalgoritmide optimeerimisel ja AV funktsionaalsuse valideerimisel erinevate stsenaariumide korral. See uurimus aitab kaasa tugevate valideerimistehnikate väljatöötamisele ning hõlbustab ohutute ja usaldusväärsete autonoomsete transpordisüsteemide realiseerimist.

Juhendaja kaasprofessor tenuuris Raivo Sell (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dietmar Pfahl (Tartu Ülikool, Eesti)
  • Dr. Libor Preucil (Tšehhi Tehnikaülikool, Tšehhi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...