Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Morten Meyerhoff Nielsen kaitseb 15. juulil 2020 algusega kell 17:00 oma doktoritööd "The Demise of eGovernment Maturity Models: Framework and Case Studies" ("E-valitsemise küpsusmudelite ammendumine: raamistik ja juhtumianalüüsid"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) märkimisväärset potentsiaali avaliku sektori kontekstis ei sea keegi kahtluse alla. Palju räägitakse sellest, et maailm on IKT-st tõukuva uue tööstusliku revolutsiooni lävel, kuid samas pole veel kaugeltki kõik tehnoloogia arenguga kaasnevatest hüvedest täiel  määral kasu lõiganud. Käesolev doktoritöö uurib, mida saaksid valitsused teha avalike e-teenuste paremaks osutamiseks nõnda, et kodanikud  digiteenuseid ka tegelikkuses rohkem kasutaksid. Töö uurimisküsimus keskendub IKT seni kasutamata potentsiaali rakendamisele avalikus sektoris, seda just teenuste loomisel ja kodanikele kättesaadavaks tegemisel olukorras, kus seisame silmitsi tehnoloogial põhineva uue tööstusrevolutsiooniga.

Juhendajad professor Robert Krimmer ja kaasatud professor Tarmo Kalvet (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dr Theresa A. Pardo, (Albany Ülikool, SUNY, USA)
  • professor Dr Maria Wimmer (Koblenz – Landau Ülikool, Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...