Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri insituudi doktorant Muhammad Saladin Prawirasasra kaitseb 31. mail 2024 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Underwater Soundscape Analysis in Shallow Coastal Waters" ("Veealuse helimaastiku analüüs madalates rannikuvetes"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Käesolev töö annab ülevaate veealuse helimaastiku omadustest Eesti vetes. Uuring keskendub peamiselt Väinamerele kui bioloogiliselt mitmekesisele piirkonnale, kus inimtegevusest tingitud veealune müra võib potentsiaalselt mõjutada merekeskkonda. Näidatakse, et Väinamere looduslik veealune helimaastik on peamiselt tingitud tuulest, ning esitatakse helispektritasemete sõltuvus tuule kiirusest ja tuulest. Oluline aspekt selles piirkonnas on väga madal sügavus, mis piirab oluliselt madalsagedusliku laevamüra levikut. Samuti on tegemist merepiirkonnaga, mis talvel regulaarselt jäätub, mis muudab oluliselt heli levikutingimusi. Jääkatte tõttu pakub see ala elupaika mitte ainult hallhüljestele, vaid ka viigerhüljestele ning uuring võimaldas jälgida nende mereimetajate veealuse häälitsemise dünaamikat seirealal. 

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendaja täisprofessor tenuuri Aleksander Klauson (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Aliaksandr Lisimenka (Gdański Mereinstituut, Poola)
  • Dr. Emilia Lalander (Rootsi kaitseuuringute agentuur, Rootsi)

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Laeb infot...