Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Nagmeh Nik Bakhsh kaitseb 31. mail 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Joint Recovery Management in Business-to-Business Markets: Antecedents, Process and Relational Outcome" ("Äripartnerite ühine taastamistegevus: eeldused, protsess ja tulemused ärisuhtele"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-309 (Akadeemia tee 3).

Taastamise haldamine laiendatud teenusena on üks põhiaspekte äriklientidele väärtuse loomisel. Äripartnerite vaheline taastamisjuhtimine on oluline valdkond, kuna äriprotsessi ja vastastikuste suhete käigus võivad kaasneda vead ja ebaõnnestumised. 
Need võivad aga kahjustada kliendi ja teenusepakkuja pikaajalist suhet, ohustada teenusepakkuja tulu ja viia isegi ärisuhte lõpetamiseni. Seetõttu peavad teenusepakkujad tegevusi ebaõnnestumiste taastamiseks sageli võimaluseks, et suurendada kliendirahulolu ja tugevdada ärisuhet.
Taastamisjuhtimine äriturul pole uus nähtus, kuid sellekohased uuringud on seni pööranud rohkem tähelepanu teenusepakkujale mitte aga ühisele taastamistegevusele. 
Kuna ühine taastamisjuhtimine äriturul vajab lisateadmisi, on doktoritöö autor välja töötanud ärituru ühise taastamisjuhtimise raamistiku, mis sisaldab taastamistegevuse protsessi, osapoolte rolle, taastamistegevuse eeldusi ja tulemusi ärisuhtele. Doktoritöö panustab teenusekeskse turunduse kontseptsioonidesse ja taastamisjuhtimisega seotud teaduskirjandusse. Töös on rakendatud väärtuse koosloomise põhimõtteid ja nende perspektiivi taastamishalduse kontekstis. Seega käsitleb doktoritöö protsesse, mis on seotud väärtuse koosloome rakendamise ja taastamisjuhtimise praktikatega. Doktoritöö tulemused annavad panuse ka ärituru taastamisjuhtimise teaduskirjandusse, uurides erinevaid võimalikke taastamistegevuse aspekte ärituru osaliste koostöös. 

Juhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Per Servais (Linnaeus´i Ülikool, Rootsi)
  • professor Katri Kerem (Estonian Business School / EBS, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...