Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Natalia Levenko kaitseb 17. detsembril 2020 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Uncertainty and Measurement in Macroeconomics" ("Ebakindlus ja mõõtmine makroökonoomikas"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-413 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebikeskkonnas MS Teams.

Doktoritöö koosneb kolmest artiklist, mis käsitlevad valitud makromajanduslikke teemasid, pöörates erilist tähelepanu majanduslikule ebakindlusele ja mõõtmisele. Analüüsis vaadeldakse Euroopa riikide majandusi, kuna neil riikidel on globaalses majanduses oluline roll ja neid uuritakse tavaliselt vähem kui Ameerika Ühendriikide majandust. Ehkki doktoritöö siduvaks teemaks on majanduslik ebakindlus ja kasutatavate andmete kvaliteet ja mõõtmine, keskenduvad artiklid erinevatele teemadele nagu majanduskasvu dekomponeerimine, majapidamiste säästud ja ootused ning tajutava ebakindluse mõõtmisega seotud küsimused.
Kõigi kolme artikli tulemused on asjakohased empiiriliste uuringute jaoks, eriti majanduslanguste aegadel, kui võib tekkida vajadus kasvudünaamikast ja ebakindluse liikumisest täpse ettekujutuse järele.

Juhendaja professor Karsten Staehr (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • PhD Mariarosaria Comunale (Leedu Pank, Leedu)
  • dotsent Lenno Uusküla (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...