Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Nataliia Kinash kaitseb 10. septembril 2020 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Inverse Problems for Generalized Subdiffusion Equations" ("Pöördülesanded üldistatud subdifusioonivõrranditele"). Kaitsmine on jälgitav veebikanali Zoom vahendusel aadressil https://zoom.us/j/97214552557

Väitekirjas tegeletakse pöördülesannetega subdifusioonivõrranditele, mis sisaldavad üldistatud murrulisi tuletisi, ja üldistavad varem vaadeldud pöördülesandeid murrulise ajatuletisega difusioonivõrrandile. Kuna üldistatud murruline tuletis hõlmab erijuhtudena tavalist murrulist tuletist, jaotatud ja tempereeritud tuletist ning Atangana-Baleanu tuletist, omavad taoliste tuletistega ülesanded palju suuremat rakenduspotentsiaali kui nende tavalised murrulised analoogid.

Juhendaja professor Jaan Janno (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dr. Yavar Kian (Aix Marseille´ Ülikool, Prantsusmaa
  • dotsent Uno Hämarik, (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...