Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Nathan Joseph Haydon kaitseb 6. juunil 2024. a. algusega kell 14:00  oma doktoritööd "Peirce'i eksistentsiaalsed graafid ja nöördiagrammide loogika" ("Peirce’s Existential Graphs and the Logic of String Diagrams"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-638 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.
 

Nöördiagrammid on asjalik alternatiiv traditsioonilisemale algebralisele süntaksile. Sageli võimaldavad nad uuritavate relatsiooniliste atribuutide elegantset esitust, kus muutujad ja operatsioonid on käsitletud kompositsiooniliselt. Järgides Charles S. Peirce’i, kes üle saja aasta tagasi oma teedrajavas töös “Eksistentsiaalsed graafid” arendas välja graafilise relatsioonide loogika, käsitleme ja arendame selles töös nöördiagrammide loogikalisi aspekte. Põhilised edasiarendused tulenevad uuendatud rõhuasetusest Peirce’i “rullraamatule", märgile, mis koosneb kahest teineteise sees asetsevast ringist, tähistades ühekorraga sisalduvust ja involutsiooni. “Rullraamat” võimaldab esitada erinevaid loogilisi tehteid ja teisi operatsioone. Tulemuseks on kaasaegne graafiline relatsiooniarvutus, mis on piisav toimimaks matemaatika suurte osade alusena ning rakendusteks loogikas ja valdkondades nagu teadmiste esitamine.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendaja prof Pawel Maria Sobocinski ja kaasjuhendaja juhtivteadur Ahti-Veikko Juhani Pietarinen.

Oponendid:

  • Dr David Corfield, University of Kent, Suurbritannia;
  • Dr Todd Hampton Trimble, Western Connecticut State University, USA.

Jälgi avalikku kaitsmist zoomis

Meeting ID: 998 2555 6692
Passcode: 035727

Laeb infot...