Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Noman shabbir kaitseb 30. juunil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Residential Energy Management System to Support Increased Renewable Penetration" ("Taastuvenergiaallikate kasutustihedust toetav energiahaldussüsteem"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Taastuvenergiaallikatel põhinevat energiatootmist rakendavate liginullenergiahoonete (i.k near-zero energy building, nZEB) levik laieneb lähiaastatel. Üks potentsiaalsemaid ja mugavaimaid lahendusi nZEB tingimuste täitmiseks kodukasutajate jaoks on päikesepaneelide, s.t fotogalvaaniliste taastuvenergiaallikate ja akudel energiasalvestussüsteemide kombinatsioon. Taolisi keskkonnasäästlikke süsteeme on lihtne paigaldada, ja need  võimaldavad olulisel määral vähendada võrgust tarbitava energia kulu tarbija jaoks. 
Käesoleva töö põhiliseks eesmärgiks on pakkuda kodutarbijatele elektrienergiavarustussüsteemi kasutuse ja paigaldusega seotud kulude vähendamise täiendavaid võimalusi, rakendades päikesepaneelide ja akuseadmete kombinatsiooni ning kohalikku  energiahaldussüsteemi, suurendades seeläbi kodutarbijate iseseisvust ja väikesemat sõltuvust välisvõrgust. 
Doktoritöös uuritud päikesepaneelidel ja akusüsteemil põhinev energiahaldussüsteem omab võimekust, millega pakub kodukasutuseks paigaldatuna 
täiendavaid hüvesid. 

Juhendaja: Dr. Lauri Kütt (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor João Martins (Nova de Lisboa Ülikool, Portugal)
  • kaasprofessor Dr.sc.ing. Anna Mutule (Riia Tehnikaülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 940 2407 0134
Passcode: 308424

Laeb infot...