Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Oleksandr Korkh kaitseb 15. jaanuaril 2021 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Isolated Matrix Converters" ("Isoleeritud maatriksmuundurid"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel. 

Käesolevas doktoritöös keskendutakse voolutoiteliste täissild-skeemilahendusega isoleeritud maatriksmuundurite uurimisele. Uurimistöö fookus on
modulatsioonimeetoditel, mis võimaldavad laiendada pehmelülituse ulatust.
Doktoritöö käigus loodi kaks uut modulatsioonistrateegiat alalisvool-vahelduvvool ning vahelduvvool-alalisvool energiavoogude juhtimiseks. Välja pakutud modulatsioonimeetodite üheks eeliseks on lisaks väiksemale energiakaole ka reaktiivenergia reguleerimise võimalus ilma tavapäraste juurdelisatavate skeemielementideta.
Lisaks uuriti RB-IGBT transistoride kasutamist muundurite vahelduvpinge poolel, mille käigus pakuti välja uudne katsemetoodika, loodi arvutisimulatsioon ja termilised mudelid transistorite energiakao mõõtmiseks ning tulemuste hindamiseks loodi laboratoorne prototüüp.
Doktoritöös uuriti ka suure pingetõstmisvõimekusega isolatsioonitrafode kasutamist maatriksmuundurites.

Juhendajad professor Dmitri Vinnikov ja vanemteadur Andrei Blinov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Jānis Zaķis (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • PhD Viktor Beldjajev (ABB AS, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis
Meeting ID: 920 9349 6143
Passcode: 620586

 

Laeb infot...