Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Oleksandr Matiushkin kaitseb 17. juunil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Photovoltaic String Converter with Universal Compatibility with AC and DC Microgrids" ("Alalis- ja vahelduvvoolu mikrovõrkudega ühilduv universaalne muundur päikese-elektrijaamadele"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Antud doktoritöö on pühendatud uudse põhimõttega alalis- ning ühefaasilist vahelduvvoolu kasutavatele rakendustele mõeldud universaalse alalis-alalis-vahelduv tüüpi alalispingemuunduri arendamisele. Jõupooljuhtmuundurit, mis esialgselt oli loodud alalis-vahelduvvoolu rakendustele koos alalisvooluvõrgu poolse filtri ja kiire kaitseahelaga võib lugeda universaalseks lahenduseks. Kaitseahel peab katma alalisvooluvõrgu kaitse alased nõuded samas kui väljundfilter töötab vaheluvvoolu poolses osas tavalise filtrina, millele on lisatud üks kondensaator, vältimaks pingeimpulssi võrgu lahutamisel. Sellist lahendust saab kasutada nii madalapingelistes, tööstuslikes alalis- kui ka vahelduvvoolusüsteemides.
Töö teoreetilisi ja parktilisi tulemusi saab kasutada universaalsete päikesepaneele teenindavate muundurite edasiseks arenadamiseks tehnilise valmisoleku tasemeni 6. Loodud väärtuspõhine funktsioon koos mudelipõhise ennustava juhtimise algoritmiga muudavad antud seadmed eriti huvipakkuvaks jõuelektroonikat tootvatele ettevõtetele.

Juhendajad: juhtivteadur Dmitri Vinnikov ja vanemteadur Oleksandr Husev (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid: 

  • professor Pavol Bauer (Delfti Tehnikaülikool, Holland)
  • professor Sergiy Peresada (Kiievi Polütehniline Instituut, Ukraina)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 988 9781 2825
Passcode: 559701

Laeb infot...