Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledži doktorant Olga Pihl kaitseb 30. juunil 2022 algusega kell 16:00 oma doktoritööd "Co-pyrolysis of Estonian Oil Shale with Polymer Wastes" ("Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži ruumis 31 (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve).

Igal aastal jääb miljoneid tonne polümeerijäätmeid üle maailma ringlusse võtmata. Üks võimalik viis nende jäätmete kõrvaldamiseks on keemiline töötlemine, näiteks pürolüüs. Sel viisil saadud pürolüüsiõli saab kasutada uute toodete saamiseks. EL-i rohelise kokkuleppe valguses on Eesti eesmärgiks saavutada 2050. aastaks null süsinikuheide. Põhiline CO2 voog Eestis tuleb põlevkivi ümbertöötlemisest.
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüsi teoreetilisi ja praktilisi aluseid kasutades kaasaegseid uurimismeetodeid analüüsimiseks. Uuringuks valiti polümeerjäätmed – enim kasutatud plastid ja kasutatud autorehvid.
Uuringu uudsus seisneb selles, et mõju koospürolüüsi protsessile uuriti erinevate enamlevinud polümeerjäätmete lisamisega Eesti põlevkivile nii üksikute komponentidena kui ka seguna.

Juhendajad: abiprofessor tenuuris Allan Niidu ja emeriitprofessor Andres Siirde (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Eric Suuberg (Browni Ülikool, USA)
  • Dr Indrek Aarna (Viru Keemia Grupp, Eesti)

Doktoritöö kaitsmine on jälgitav ZOOMi vahendusel siit. Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...