Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Paul Klõšeiko kaitseb 9. augustil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Hygrothermal Performance of Masonry Walls Retrofitted with Interior Insulation in Cold Climate" ("Kiviseinte seespoolse lisasoojustuse soojus- ja niiskustehniline toimivus külmas kliimas"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5).

Energiatõhususe nõuded, parem arusaam niiskusturvalisusest ning varasemast kõrgemad ootused soojuslikule mugavusele on loonud vajaduse kultuuriväärtuslikele hoonetele sobivate soojustuslahenduste järgi. Kuigi väljast soojustamine on niiskustehniliselt turvaline, pole see väärtuslike fassaadide puhul aktsepteeritav  lahendus. Seespoolselt mineraalvillaga soojustades kaasnevad samas hallituserisk ning aurutõket kasutades kaldvihmast tingitud niiskuse akumulatsioon. Viimane kiirendab omakorda fassaadide lagunemist ning müüritisele toetuvate vahelaetalaotste mädanemist.
Viimase 15 aasta jooksul on Kesk-Euroopas hakanud levima “kapillaaraktiivsete” soojustusmaterjalide kasutamine, mis peaksid mainitud riske maandama. Paraku, kuna osaks nende materjalide toimimispõhimõttest on taluda tavalisest kõrgemaid niiskussisaldusi, ei saa eeldada, et nende toimivus on lisaks Kesk-Euroopale ka külmemas kliimas tagatud, mistõttu antud doktoritöö peamine eesmärk oli hinnata “kapillaaraktiivsete” ja “traditsiooniliste” seespoolse lisasoojustuslahenduste sobivust Eesti kliimasse.

Juhendaja: täisprofessor tenuuris Targo Kalamees

Oponendid:

  • professor Carsten Rode (Taani Tehnikaülikool, Taani)
  • professor Jan Tywoniak (Tšehhi Tehnikaülikool Prahas, Tšehhi Vabariik)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...