Tallinna Tehnikaülikool

Energiatehnoloogia instituudis kaitseb Pavel Rušeljuk eksternina 6. detsembril 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Decarbonisation of Fossil-Fuel CHP Based District Heating System" ("Fossiilkütustel põhineva CHP kaugküttesüsteemi dekarboniseerimine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-441 (Ehitajate tee 5).

Tänapäeval on koostootmine elektrijaamades üks enim kasutatavaid tehnoloogiaid, mille eesmärk on säästa kütust ja sellest tulenevalt vähendada CO2 emissiooni. Käesoleva töö osana läbiviidud uurimustöö eesmärk on aidata kaasa selle kollektiivse nägemuse kujundamisele säästvast energia tulevikust, keskendudes kaugküttesüsteemi energiatõhususe tõstmisele nii tehnilisest, operatiivsest kui ka majanduslikust vaatenurgast. 
Uuringu praktiline tähtsus seisneb koostootmisseadmete heitsoojuse kasuliku kasutamise stsenaariumi väljatöötamises. See hõlmas kaotsiläinud soojusenergia mahu hindamist, selle kasuliku kasutamise võimaluste väljapakkumist ning tehniliste ja majanduslike arvutuste tegemist, et hinnata 
pakutud stsenaariumi tasuvust. Kasutades näitena koostootmisjaama soojusvõimsust, hinnati uuringus oluliste tehniliste ja majanduslike tegurite mõju soojuspumba kasutuselevõtul koostootmissüsteemi. 
Lõputöö koondtulemus sisaldab teaduslikult põhjendatud tehnilisi lahendusi, mis aitavad soojuspumba integreerimise kaudu kaasa koostootmisjaama soojusliku efektiivsuse tõstmisele.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Anna Volkova ning vanemlektor Andrei Dedov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Ieva Pakere (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • Mihkel Härm, PhD (Elektrilevi, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...