Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Pavel Tšukrejev kaitseb 12. oktoobril 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Photovoltaic Modules, Design and Manufacturing" ("Fotoelektrilised moodulid, disain ja tootmine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5). 

Fotoelektrilisi mooduleid peetakse üheks peamiseks teguriks keskkonnamõjude vähendamisel ja fossiilkütuste tootmiselt puhta ja keskkonnasäästliku energia tootmisele üleminekul. Paigalduste arvu kiire kasv viimasel kümnendil on tingitud PV-mooduli tootmisprotsessi kulude vähendamisest ning moodulite valmistamisel kasutatavate toorainete kvaliteedi ja omaduste paranemisest. 
Kuna PV-moodul koosneb erinevatest erinevate omadustega materjalidest ning tootmisprotsess muudab osa materjalidest nii materjalide füüsikalist kui ka keemilist struktuuri, arvestatakse tootmisprotsessis erinevaid parameetreid nagu protsessi kestus, rõhk, temperatuur. Oluline on kohandada tootmisprotsessi nii, et kõik need parameetrid töötaksid koos ning tagaksid kauakestva ja tõhusa toote. Osa kvaliteedi hindamisest saab läbi viia destruktiivse testimisega laboris, mis võtab aega. Antud töö keskendub ennustava mudeli väljatöötamisele, et anda tootjale võimalus otsustada mooduli kvaliteedi üle tootmisprotsessi käigus ilma toodet rikkumata ja laboratoorset vastust ootamata. 
Käesolev uurimistöö on fokuseeritud fotoelektrilise mooduli kvaliteedi parandamisele/tagamisele. PV mooduli tootmisprotsessi jaoks on antud töös arendatud jälgimissüsteem, mis võimaldab koguda ja töödelda andmeid reaalajas. 

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Kristo Karjust ja täisprofessor tenuuris Jüri Majak (Tallinna Tehnikaülikool) ning PhD Ander Pukk (REactive Experts)

Oponendid:

  • professor Minna Lanz (Tampere Ülikool, Soome)
  • emeriitdotsent Helle Hein (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...