Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Pavlo Illiashenko kaitseb 9. augustil 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Essays in Behavioral Finance: National Culture and Economic Populism" ("Esseesid käitumuslikust rahandusest: rahvuskultuur ja majanduslik populism"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-413 (Akadeemia tee 3).

Käesolev väitekiri annab oma panuse rahanduse ja eelkõige käitumusliku rahanduse alasesse kirjandusse, võttes kasutusele interdistsiplinaarse lähenemisviisi käsitlemaks kultuuridevahelise psühholoogia ja ettevõtte rahanduse uurimuste tulemuste vastuolusid ning pakkumaks uudseid empiirilisi tõendeid kodumajapidamiste 
säästmisotsuste kohta.
Väitekirjas avaldatud publikatsioonid panustavad empiirilisse kirjandusse identifitseerides ja uurides varasemates uuringutes individualismi rahvuskultuuri mõõtme ja riskijulguse vahelise seose tuvastatud vastuolusid ning pakkudes uusi empiirilisi tõendeid poliitiliste hoiakute rolli kohta indiviidide säästmisotsuste kujundamisel.

Juhendajad: kaasprofessor Laivi Laidroo ja kaasprofessor Tõnn Talpsepp (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Anneli Kaasa (Tartu Ülikool, Eesti)
  • professor Matti Keloharju (Aalto Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...