Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Peep Pihelo kaitseb 16. juunil 2020 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Hygrothermal Performance of Prefabricated Timber Frame Insulation Elements for Deep Energy Renovation of Apartment Buildings" ("Puitkarkass-lisasoojustuselementide niiskustehniline toimivus suurpaneelelamute tervikrenoveerimisel"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom: https://zoom.us/j/91000846459

Energiatõhususe poliitika ja parema keskkonna nimel ambitsioonikate visioonide elluviimiseks on vajalik olemasolevate hoonete energiatõhusust  parendada arukamate tehnoloogiate kasutamisega. Madal- ja liginullenergiahoonete kavandamisel on niiskusekahjustuste vältimiseks vajalik välispiirete põhjalik niiskustehniline analüüs. Muutuvates kliimatingimustes tähendab see, et turuosalised peavad leidma asjakohaseid viise, kuidas parandada projekteerimise, disaini ja ehitustegevuse sisu ja kvaliteeti, et järgida karmistuvaid energiasäästu nõudeid ning tagada uute ja olemasolevate ehitiste
niiskusturvaline toimivus.
Tõhus viis olemasolevate hoonete tervikrenoveerimise idee teostamiseks, rakendades samas niiskustehnilise projekteerimise alusteadmisi, on  integreeritud projekteerimisprotsessi rakendamine ja tööstuslikult toodetavate puitkarkasssoojustuselementide senisest laialdasem kasutuselevõtt.
Käesolevas töös on uuritud raudbetoonpaneelidest korterelamute välisseinte niiskustehnilist toimivust külmas ja niiskes kliimas, enne ja pärast puitkarkasslisasoojustuselementidega soojustamist, eesmärgiga minimeerida tarindite kahjustusi.

Juhendaja professor Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Kristina Mjörnell (RISE Research Institutes of Sweden AB, Rootsi)
  • professor Andreas Holm (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V., Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...