Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Pisith San kaitseb 24. aprillil 2024 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Buddhist Governance and Economics: Historical and Contemporary Perspective from Cambodia and Beyond" ("Budistlik valitsemise ja majanduse käsitlus: kaasaegsed ja ajaloolised vaated Kambodžast ja kaugemalt"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-426 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. Zoomis osalemise registreerimiseks palun võtta ühendust Ringa Raudlaga (ringa.raudla@taltech.ee)

Antud doktoritöö süveneb sellesse, kuidas ristuvad budism, valitsemine ja majandus. Töö eesmärk on käsitleda teekonda parema elu poole läbi valitsemise ja majanduse perspektiivide, lähtudes samal ajal budismi põhimõtetest.
Selle probleemi lahendamiseks kasutab käesolev lõputöö teoreetilise raamistikuna mitte-läänelikku avalikku haldust, et vaadelda avalikku haldust ja valitsemist väljastpoolt tavapäraseid paradigmasid. Tuginedes mitte-lääneliku avaliku halduse raamistikule proovib antud töö uurida budistliku valitsemise ja majanduse teoreetilisi aluseid, keskendudes budismi kahetisele rollile nii vaimses kui ka ilmalikus sfääris. Töö eesmärk on aidata vastata küsimustele nagu näiteks kes saab määrata, mis toob õnne, kui mitte üksikisikud ise. Lisaks püüab lõputöö uurida, kuidas budistlikus valitsemises ja majanduses sisalduvad põhimõtted võivad sillutada teed parema elu poole. Täiendavalt on eesmärgiks uurida kuidas budism, mis muidu traditsiooniliselt rõhutab vaimset trajektoori paremaks surmajärgseks eluks, laiendab oma põhiprintsiipe tänapäeva ning kuidas see aspekt kujundab budistliku valitsemise ja majanduse raamistikku.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Dr. h. c. Wolfgang Drechsler ning Vasileios Kostakis (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Edoardo Ongaro (Avatud Ülikool / The Open University London, Suurbritannia)
  • professor Alexandre de Ávila Gomide (Riiklik avaliku halduse kool / Escola Nacional de Administração Pública, Brasiilia) 

Laeb infot...