Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Priit Tikker kaitseb 18. augustil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Optimization of Aqueous Media Treatment with Pulsed Corona Discharge: Hydrodynamics and Kinetics Conformed with the Discharge Parameters and Energy Efficiency" ("Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-401 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Tugevatoimeliste raskelt biolagundatavate ravimite, isikliku hügieeni toodete ja plastiühendite tootmine ning kasutamine põhjustab nende akumuleerumist veekogudes ja veeressursside olulist halvenemist, kuna traditsioonilised reoveepuhastusprotsessid pole piisavalt efektiivsed selliseid ühendeid sisaldavate reovete puhastamisel. Seega on selliste reovete puhastamiseks vaja leida alternatiivsed kulutõhusad töötlemismeetodid. Võimalikuks lahenduseks on rakendada täiustatud oksüdatsiooniprotsesse (AOP), mida iseloomustab väga reaktiivse hüdroksüülradikaali  (HO•) teke. Antud doktoritöös käsitletud gaasifaasiline impulss koroona elektrilahendus (PCD), kus töödeldav vesilahus (puhastatav vesi) pihustatakse otse elektroodide vahele plasmatsooni, on üks perspektiivikamaid AOP-sid, millel on võrreldes teiste puhastusprotsessidega kõrgem energiaefektiivsus.
Doktoritöö tulemusena on saadud teadmised, mis on vajalikud erineva reaktsioonikineetikaga saasteainete PCD oksüdatsiooni optimeerimiseks ning PCD seadme skaleerimiseks ja reaalsete rakenduste juurutamiseks.

Juhendaja: täisprofessor tenuuris Sergei Preis (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • vanemteadur Petr Lukeš (Tšehhi Teaduste Akadeemia, Tšehhi Vabariik)
  • Dr. Anton Yu. Nikiforov (Ghenti Ülikool, Belgia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...