Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Raigo Uukkivi kaitseb 22. jaanuaril 2021 algusega kell 10:oo oma doktoritööd "The Effectiveness of Economic Regulation of Network Industries: The Case of Estonia" ("Võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni tulemuslikkus Eestis"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Käesolev doktoritöö käsitleb võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni tulemuslikkust Eestis. Töö tulemusena selgitati välja, et võrguettevõtjate majanduslik regulatsioon juurutati Eestis süstemaatiliselt Euroopa Liidu ühinemisläbirääkimiste kontekstis ning meetmed lähtuvad valdavas osas Euroopa Liidu regulatsioonidest. Raamistik tugineb nn ebapiisava konkurentsiolukorra käsitusele, regulatiivsed meetmed on suunatud võrgutaristu
opereerimisega seotud majanduslike huvide eraldamisele taristul toimuvast majandustegevusest ning võrgutaristule diskrimineerimata juurdepääsu tagamisele. Konkurentsiolukorra tugevdamist peaks toetama võrgutaristu majandamise vertikaalne eraldamine taristul toimuvast operaatortegevusest.
Doktoritöö peamine teoreetiline panus on tõestuses, et Euroopa Liidus valitsev ebapiisava konkurentsi käsitusest lähtuv majandusliku regulatsiooni paradigma ei pruugi olla sobilik väikestes liikmesriikides. Võrgutaristu vertikaalne eraldamine võib soovitud konkurentsisurve asemel tekitada väärtusahela koordinatsiooniprobleeme ning tõsta selle tehingukulusid. Empiiriline panus on võrgutaristute majandusliku regulatsiooni süstemaatilise raamistiku koostamine ning praktilised soovitused poliitikakujundajatele ning regulaatorasutustele. 

Juhendaja PhD Ott Koppel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Lauri Ojala (Turu Ülikool, Soome)
  • PhD Olavi Tammemäe (AS Eesti Energia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...