Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Rain Männikus kaitseb 5. märtsil 2021 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Water Level Dynamics in the Eastern Baltic Sea, 1961−2018" ("Läänemere idaranniku ja Liivi lahe veetaseme dünaamika 1961−2018"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli küberneetikamaja ruumis CYB-B101 (Akadeemia tee 21).

Doktoritöö käsitleb Läänemere idaranniku veetaseme dünaamikat peamiselt ajavahemikus 1961–2018 Läti rannikul ja Liivi lahes mõõdetud veetasemete alusel. Tugevate tormide ja kõrgete veetasemete ühismõju terves Läänemere idaosas analüüsitakse aastatel 1970–2005 modelleeritud lainete parameetrite ja veetasemete alusel. 
Esitatakse veetasemete dünaamika peamiste parameetrite (aasta ja talveperioodi keskmised, ekstreemumid, sesoonsed ja tsüklilised kõikumised ning suhtelise ja absoluutse veetaseme pikaajalised trendid) kirjeldus nii Läti avamere ranniku kui ka Liivi lahe ranniku jaoks.

Juhendajad professor, akadeemik Tarmo Soomere ja professor Kevin Ellis Parnell (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Hans von Storch (Rannikusüsteemide Instituut, Saksamaa)
  • professor Kai Myrberg (Klaipėda Ülikool, Leedu)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...