Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Reelika Kaupmees kaitseb 11. juunil 2021 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Growth and Optical Properties of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides" ("Kahedimensionaalsete siirdemetallide dikalkogeniidide kasvatus ning optiliste omaduste uurimine"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-102 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Antud töö eesmärgiks oli uurida kahemõõtmelisi (2D) pooljuhtmaterjale (MoS2 ja WS2) fotoluminestsents-spektroskoopia (PL) abil. Viimaste aastate jooksul on need vähem kui nanomeetri paksused materjalid äratanud üha enam teadlaste tähelepanu oma väga huvitavate ja kasulike omaduste tõttu. 2D pooljuhtmaterjalid on otsese keelutsooniga ning ebaharilikult kõrge eksitoni seoseenergiaga, mistõttu on neid materjale ergastades võimalik eksitonkiirgust detekteerida ka toatemperatuuril. Eelmainitud omaduste tõttu võivad tulevikus 2D poojuhtmaterjalid leida rakendust erinevates optoelektroonika seadistes, nagu näiteks detektorites, päikseelementides ja valgusdioodides, selleks on aga äärmiselt tähtis nende materjalide stabiilsus. 2D pooljuhtmaterjalide stabiilsust ei ole veel väga põhjalikult uuritud. Antud töö esimeseks eesmärgiks oli kasvatada ühekihilisi MoS2 ja WS2 keemilise aurusadestuse (CVD) meetodil. Seejärel oli eesmärgiks uurida nii vananenud kui ka suure defektide hulgaga MoS2 ja WS2monokihtide optilisi omadusi ning nende materjalide stabiilsust erinevatel temperatuuridel.

Juhendajad: professor Jüri Krustok ja professor Maarja Grossberg (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • vanemteadur Levent Gütay (Carl von Ossietzky Oldenburgi Ülikool, Saksamaa)
  • juhtivteadur Toomas Rõõm (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 919 2536 2914
Passcode: 519192 

 

Laeb infot...