Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Rida Khan kaitseb 26. veebruaril 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "System Level Optimizations in Wearable Wireless Networks" ("Kantavate seadmete võrkude süsteemi tasemel optimeerimine"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebikeskkonna MSTeams vahendusel.

Elektroonikasõlmede mõõtmete edukas vähendamine on tekitanud vajaduse omavahel ühenduvate sensormoodulite järele erinevate  monitoorimisrakenduste realiseerimiseks. Juhtmevabad kehapiirkonna võrgud (wireless body area networks, WBANs) nende hulgast on osaks saanud märkimisväärseid teadustöö alaseid pingutusi seoses nende potentsiaal-sete rakendustega käesoleval ajal. Võimalikud kehapiirkonna võrkude rakendused ulatu-vad meditsiinilise telemonitooringu kasutuslugudest muude sardssensorüsteemidel põ-hinevate spordi, meelelahutuse ja militaarrakendusteni. Nimetatud rakendused esitavad laia valiku nõudeid teenuskvaliteedile (quality of service, QoS), mis on seotud läbilaske-võimega, energiaefektiivsusega, hilistumise ja töökindlusega. Realiseerimaks juhtmeta ke-hapiirkonna võrkude rakendusi vastavalt kehtestatud teenuskvaliteedi nõuetele, on välja pakutud kolm peamist WBAN standardit: IEEE 802.15.6, ETSI SmartBAN ja Medical BAN (MBAN). 

Juhendaja professor Muhammad Mahtab Alam (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Muhammad Ali Imran (Glasgow Ülikool, Suurbritannia)
  • PhD Christos Verikoukis (Kataloonia Telekommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Hispaania)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi doktoritöö kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...