Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Robert Risti kaitseb 16. juunil 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Calorimetry as a Tool for Mechanistic Studies of Lipolytic Enzymes under in vivo like Conditions" ("Kalorimeetria rakendamine lipolüütiliste ensüümide mehhanismide uurimiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Südame- ja veresoonkonnahaigused (SVH) on peamiseks surma põhjuseks arenenud riikides. Mitmed epidemioloogilised ja geneetilised uuringud on näidanud, et kõrgenenud triglütseriidide tase veres ehk hüpertriglütserideemia (HTG) on sõltumatu ja põhjuslik ohutegur SVH kujunemisel. 
Pankrease lipaas (PL) reguleerib toiduga saadud triglütseriidide imendumist soolestikus, lõhkudes neid vabadeks rasvhapeteks. Imendunud rasvhapped konverteeritakse enterotsüütide poolt tagasi triglütseriidideks  ning pakitakse  triglütseriidirikastesse lipoproteiinidesse (TRL). Valminud TRL-d saadetakse vereringesse, kus lipoproteiinlipaas (LPL) hakkab lagundama nendes sisalduvaid triglütseriide. 
Farmaatsiaettevõtted on HTG ravikssuunanud oma tähelepanu PL-i ja LPL-i uurimisele ensüümide keskse rolli tõttu triglütseriidide metabolismis. PL-i inhibeerimine ja seeläbi triglütseriidide imendumise takistamine on üks mooduseid kuidas vähendada toitumisjärgset hüpertriglütserideemiat.
Antud doktoritöö raames uuriti kalorimeetria kasutamise võimalusi PL-i ja LPL-i ning nende regulaatorite uurimiseks füsioloogilisele sarnastes või keerukates keskkondades.

Juhendajad: juhtivteadur Aivar Lõokene ja emeriitprofessor Nigulas Samel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Sander Kersten (Wageningen´i Ülikool, Holland)
  • kaasrofessor Kaido Viht (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...