Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Robin Ehrminger kaitseb 15. oktoobril 2021 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Development of Electrical Impedance Spectroscopy and Total Internal Reflection Microscopy Based Biosensing Assay Systems" ("Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täieliku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial põhinevad biotundlikud süsteemid"). Kaitsmine on kinnine!

Biotundlikud süsteemid on mõeldud selliste bioanalüütide tuvastamiseks nagu patogeensed bakterid ja viirused. Biotundlikke süsteeme saab vaadelda kahes laiemas kategoorias, millel on erinevad rakendused. Esimesse kategooriasse kuuluvad kehal kantavad seadmed mobiilsete analüüside tegemiseks, mida saab masstoodanguna valmistada väikeste kulutustega. Teise kategooria alla kuuluvad laboriseadmed, mis võimaldavad bioloogilisi kooslusi ja koos toimeid täpselt tuvastada. Mõlema kategooria uuringute ja arenduste eesmärk on parandada selliseid bioloogiliste osakeste identifitseerimise kriitilisi aspekte, nagu tundlikkus, spetsiifilisus, avastuspiirid, lineaarsus, stabiilsus keskkonna suhtes, mastaapsus masstootmise suunas ja võimelisus suure läbilaskevõimega sõeluuringuteks. 
Doktoritöö keskendub alguses esimese kategooria seadmete täiustamisele, arendades nende analüüsivõimekust diferentsiaalsel elektrilisel impedants-spektroskoopial põhineva analüsaatori valideerimise näol vedelate proovide mobiilse analüüsi jaoks. Järgmine eesmärk oli kahe elektroodiga biosensori disainimise ja prototüüpimise põhimõtete väljatöötamine koos juurde kuuluvate kambrite tegemisega odavate biotundlike rakenduste jaoks. 

Juhendajad emeriitprofessor Mart Min (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Ago Rinken ja teadur Sergei Kopantšuk (Tartu Ülikool)

Oponendid:

  • Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Pliquett (Institute for Bioprocessing and Analytical Measurement Techniques e.V., Saksamaa)
  • Prof. Assoc. Dr.-Ing. Daniel Teichmann (Lõuna-Taani Ülikool, Taani)

Doktoritöö lühikokkuvõte on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...