Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Rozha Kamal Ahmed kaitseb 31. märtsil 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Digital Transformation of Court Processes: Driving Forces, Success Factors, Regulations and Technology Acceptance" ("Kohtuprotsesside digitaalne ümberkujundamine: liikumapanevad jõud, edu tegurid, regulatsioonid ja tehnoloogia vastuvõtmine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaüliooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirkanduse Zoom vahendusel. 

Käesolev doktoritöö põhineb üheksal teaduspublikatsioonil, mis kirjeldavad e-kohtu süsteemi teostamist Iraagi Kurdistani Piirkonnas (IKP). Need publikatsioonid demonstreerivad disainiteaduse kontekstis e-kohtu süsteemi arendamise ja hindamise tegevusi.  
Töö tulemused tõid kaasa IKP kohtu protsesside märgatava parendamise, analüüsisid e-kohtu süsteemi teostamise edukuse mõjureid ja takistusi, hindasid kasutajate rahulolu uue süsteemiga ja nende vaadet muudatuste haldamisele ning panid ette uue seadusandliku raamistiku toetamaks täielikult paberivaba e-kohtu süsteemi edukat teostamist.  
Mainitud e-kohtu süsteem, mis võeti kasutusele IKP justiitssektori esimese piloteeriva e-teenusena, on märgatavalt panustanud IKP kohtu organisatsioonilise toimimise tõhustamisse selle sisemiste administratiivsete protsesside parendamise ja paremate justiitsteenuste pakkumise teel kodanikele.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Dirk Draheim, kaasprofessor Ingrid Pappel (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Aleksander Reitsakas

Oponendid:

  • professor Nitesh Bharosa (Delfti Ülikool, Holland)
  • professor Josef Küng (Johannes Kepleri Ülikool Linzis, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 927 4589 0448
Passcode: 27424

Laeb infot...