Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudis kaitseb doktorant Ruiwen Uoyang 22. septembril 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Aspects of Higgs Boson Physics: Vacuum Stability, Yukawa Couplings and SO(10) Unification" ("Higgsi bosoni füüsika aspektid: vaakumi stabiilsus, Yukawa interaktsioonid ja SO(10) ühendteooriad"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15A).

Kuigi standardmudel on osutunud äärmiselt edukaks osakestefüüsika teooriaks on üldiselt aksepteeritud, et ta on poolik, kuna ta ei suuda seletada nähtusi nagu gravitatsioon või massiivsete neutriinode füüsika. Järelikut peab olemas olema füüsika kõrgematel energiatel kui standardmudel seletab. Standardmudeli-ülese füüsika leidmine on kaasaegse osakestefüüsika üks eesmärke.
Üks standardmudeli järgse füüsika eesmärke on leida uue füüsika vabadusastmed, mis integreeritakse välja kui kirjeldatakse madala energia standardmudelit. Seda on võimalik teha kasutades efektiivse väljateooria metoodikat. Käesolevas dissertatsioonis kasutatakse seda meetodit nii standardmudeli kui ka uue füüsika kirjeldamiseks. Kasutades sama metoodikat on võimalik nii standardmudelit kui ka uut füüsikat kirjeldada samadest printsiipidest lähtuvalt.
Käesolevas dissertatsioonis kasutatakse kiigemehhanismi kergete neutriinode masside seletamiseks. Töö eesmärgiks on seletada erinevaid lähenemisi uue füüsika mudelite valikuks, kaasaarvatud kahe Higgsi dubleti mudelid, klassikalised skaalainvariantsed mudelid, parem-vasak sümmeetrilised mudelid ja SO(10) sümmeetrial põhinevad ühendteooriad. Erilist tähelepanu pööratakse ühendteooriate mudelitele, mis võimaldavad adresseerida kõiki nimetatud probleeme ühes füüsikateoorias.
Käesoleva dissertatsiooni lisades on autor esitanud detailse analüüsi uue füüsika mudelite kohta.
Töö tulemusena leiti uusi piiranguid nii madala energia mudelite parameetritele kui ka uusi juhiseid kõrge energa mudelite kirjeldamiseks. Kokkuvõtvalt, käesolev uurimstöö viib meid lähemale standardmudeli mõistmisele suurte ühendteooriate kontekstis.

Juhendajad: juhtivteadur Martti Raidal (KBFI) ning professor Abdelhak Djouadi (Granada Ülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Matti Heikinheimo (Helsingi Ülikool, Soome)
  • kaasprofessor Margus Saal (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...