Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Saleh Ragheb Saleh Alsaleh kaitseb 26. aprillil 2024 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Digital Twin Based Computational Methods for XR Applications" ("Digitaalkaksikute põhised arvutuslikud meetodid XR rakenduste jaoks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-131 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Käesolevas doktoritöös käsitletakse probleeme ja võimalusi, mis on seotud laiendreaalsuse (XR) tehnoloogiate integreerimisega praktilisse  juhtimistehnika valdkonna haridusse ja koolitusse. Uurimistöö ajendiks on lüngad XR-i tõhusas integreerimises üldkasutatavatesse arvutusplatvormidesse ja töövoogudesse, hoolimata XR-i kättesaadavuse ja potentsiaalse kasu kasvust.
Doktoritöö on suunatud konkreetselt juhtimistehnika valdkonnale selle kogu keerukuses, mitmekesisuses ja tehnoloogilises valmisolekus, mis on ideaalseks kandidaadiks XR lahenduste kasutuselevõtuks, et parandada haridus- ja töötulemusi. Doktoritöö peamine eesmärk on edendada XR-i kui arvutusplatvormi laialdast kasutuselevõttu praktilistes juhtimissüsteemides, mis saavutatakse kolme samba strateegia abil. Strateegia hõlmab XR-i integreerimist olemasolevatesse töövoogudesse ühtse modulaarse raamistiku kaudu, andmepõhiste otsustusmeetodite kasutuselevõttu XR-i rakenduste kavandamiseks ning tehisintellekti meetodite integreerimist, et võimaldada nende rakenduste kiiret prototüüpimist.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: vanemteadur Aleksei Tepljakov ning emeriitprofessor Mart Tamre (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Henri Pirkkalainen (Tampere Ülikool, Soome)
  • kaasprofessor Seyed Hassan Hossein Nia Kani (Delfti Tehnikaülikool, Holland)

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Laeb infot...