Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Shweta Suran kaitseb 26. mail 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "A Generic Framework for Collective Intelligence Systems" ("Kollektiivse intelligentsuse süsteemide üldine raamistik"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Kollektiivse intelligentsuse (KI) kontseptsioon ehk koostööl põhinev probleemide lahendamine ja otsuste tegemine on filosoofe köitnud juba  Aristotelese ajast peale. Alates interneti loomisest 1989. aastal on nii akadeemilistes ringkondades kui ka praktikas hakatud üha enam huvi tundma kollektiivse intelligentsuse (KI) vastu ning KI-mõisteid on üle võetud ja laiendatud paljudes teadusvaldkondades, sealhulgas sotsioloogias,  psühholoogias, bioloogias, juhtimises, majandusteaduses ja arvutiteaduses. Doktoritöös keskenduti info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnale. Selles kontekstis on KI-l kolm põhikomponenti: üksikisikud (andmete/teabe/teadmistega), koordineerimine ja koostöötegevus (vastavalt eelnevalt määratletud reeglistikule) ning vahendid/platvorm reaalajas suhtlemiseks (st riistvara/tarkvara). Tänu IKT arengule leiab tänapäeval Kl-süsteeme peaaegu kõigis eluvaldkondades. Näiteks platvormid, mis võimaldavad sõidujagamisteenuseid, teenused, mis aitavad inimestel toitu säästa, avatud entsüklopeediad, mis toetavad õppimist ja samuti ülemaailmsete probleemide lahendamine, näiteks kliimamuutus ja pandeemia.
Tänapäeva KI-platvormidega saab veebis sotsiaalmeedia tehnoloogiate toel makrotasandil rahvahulkade oskuseid ja teadmisi tõhusalt ja tulemuslikult mobiliseerida.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Dirk Draheim, dotsent Ingrid Pappel (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Alexander Horst Norta

Oponendid:

  • professor. Gerhard Schwabe (Zürichi Ülikool, Šveits)
  • professor Anna De Liddo (Avatud Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...